Trànsit 18 Nov 17
📽 En Víctor s'adona que tres víctimes mortals per sinistres viaris en tot un any ja són moltes. Tots tenim família,