Tramuntana Televisió 25 May 18
Tarda i vespre de rock d'abans i d'ara a la Rambla de amb Ginger obrint Xarucs 60 dins els actes de la