บบ.ruby Jun 1
คุณเอสกีโมลงรูปแชนี่ แล้ว Editor in chelf ของ W Korea มากดไลค์