Τηλεβόας της Άρτας Jan 21
Θα έχετε ακούσει στα κανάλια, για τις αυξήσεις στις συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό... Δεν ξέρω πώς να σας το πω χωρίς να σας κακοκαρδίσω, αλλά η δαπάνη που προβλέπεται στον προϋπολογισμό για συντάξεις είναι 200 εκ. μικρότερη από το 2019...