Chef Aug 30
Replying to @kaffedrickare
Artikeln belyser fler saker än mat. T ex att man har fritidsaktiviteter för medarbetare som jobbar över och därför är kvar på arbetsplatsen.