พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Jun 20
Facebook live stream : 432 | ทันโลกทันธรรม | กำแพงที่มองไม่เห็น | 20-06-61 | กำแพงใหญ่ๆอย่างกำแพงเมืองจีนก็ยังมีโอกาสผุพังถูกทำลายไปได้ รวมทั้งสามารถก้าวข้ามได้ด้วยการปีน...