Twitter | Search | |
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ
7,723
Tweets
5
Following
1,077
Followers
Tweets
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 46m
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2h
มีผู้หญิงคนหนึ่ง... เคยบอกกับผมว่า... ไม่ว่าคนๆนั้น จะคบมา 9 ปี 9 เดือน หรือ 90 วัน... ก็ไม่สำคัญไปกว่า......
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 4h
คำถาม : ทำไมหนูถึงตกงานบ่อยคะ พอเจองานที่ทำได้ก็เจอคนใส่ร้าย ทำอย่างไรดีคะ? พระอาจารย์ : คุณโยม...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 5h
มีเพื่อนอื่นหมื่นแสนไม่เหมือนแม่ เป็นเพื่อนแท้แม่เกล้าเฝ้าอุปถัมภ์ เป็นทั้งแม่เพื่อนครูอยู่ประจำ...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 5h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 6h
จัดส่งเพื่อคนพิเศษของคุณ!!! ก่อนวันแม่นะครับ แม่... ในความรู้สึกของลูกแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน เมื่อพูดถึงแม่...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 7h
"ความรัก" กับ "ชีวิต" แตกต่างกัน อย่าเอามาปะปนกัน ถึงจะเสียความรักไป...แต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 8h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 12h
" สิ่งที่ต้องสั่งสม คือ บุญกุศล "
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 21h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 23h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 24h
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 3
ใครเคยล้อเพื่่อนว่า "ช้างเรียกพี่" ระวังกรรมจะเข้าตัว... เรื่องโรคก็เป็นผลมาจากกรรม...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 3
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 3
จัดส่งเพื่อคนพิเศษของคุณ!!! ก่อนวันแม่นะครับ แม่... ในความรู้สึกของลูกแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน เมื่อพูดถึงแม่...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 3
คำถาม : ผมเป็นคนง่ายต่อสิ่งยั่วยุครับ พอตั้งใจทำได้ระยะหนึ่งแล้วโดนยั่วยุเข้าหน่อยก็หลวมตัว ไม่ช้าก็เร็ว...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 3
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 2
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 2
I posted a new photo to Facebook
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Aug 2
ทำบุญอย่ารอให้เหมาะฤกษ์... " อย่าปล่อยให้ชีวิตขาดทุน... วันหนึ่งต้องได้ทำบุญและให้อภัย "...
Reply Retweet Favorite