Twitter | Search | |
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ
16,277
Tweets
5
Following
3,856
Followers
Tweets
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 4h
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 4h
ถ่ายทอดนำนั่งสมาธิภาษาญี่ปุ่น
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 5h
1024 | ธรรมะจับใจ | วันลอยกระทง | 22-04-61 | ThanavuddhoStoryOfficial คำถาม : วันลอยกระทงใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับ พระอาจารย์ : กำเนิดวันลอยกระทงจริง ๆ ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง...
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 10h
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 12h
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 21
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 21
1023 | ธรรมะจับใจ | อยากแต่งงานกับคนดีๆ | 21-04-61 | ThanavuddhoStoryOfficial คำถาม : อยากแต่งงานควรเลือกผู้หญิงแบบไหนดีครับ เพื่อให้ชีวิตคู่มีความสุขและครองคู่กันไปจนแก่เฒ่าครับ พระอาจารย์ :...
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 20
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 20
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 20
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 20
Facebook live stream : 282 | นานาเทศนา | คาถาสู่ความสำเร็จ ตอน 2 | 20-04-61 | เชื่อว่าหลายคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต แต่หัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จคืออะไร พบกับ 4 พุทธวิธีการสร้างความสำเร็จ ในรายการนานาเทศนา วันนี้ครับ
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 20
Facebook live stream : 282 | นานาเทศนา | คาถาสู่ความสำเร็จ ตอน 2 | 20-04-61 | เชื่อว่าหลายคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต แต่หัวใจสำคัญของการสร้างความสำเร็จคืออะไร พบกับ 4 พุทธวิธีการสร้างความสำเร็จ ในรายการนานาเทศนา วันนี้ครับ
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 20
1022 | ธรรมะจับใจ | มารและเจ้ากรรมนายเวร | 20-04-61 | ThanavuddhoStoryOfficial คำถาม : คำว่ามารหมายถึงอะไร และเจ้ากรรมนายเวรเป็นเวรเป็นอย่างไรครับ พระอาจารย์ : มาร คือ ผู้ขัดขวางการทำความดี มีทั้งหมด 5 ฝูง คือ...
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 19
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 19
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 19
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 19
1021 | ธรรมะจับใจ | เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า | 19-04-61 | ThanavuddhoStoryOfficial คำถาม : ครอบครัวผมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มีคนมาซื้อไปฆ่าขาย ผมจะได้รับผลบาปหรือไม่ครับ พระอาจารย์ :...
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 18
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 18
Reply Retweet Like
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ Apr 18
Reply Retweet Like