Twitter | Search | |
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ
2,810
Tweets
5
Following
396
Followers
Tweets
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 4h
คืนนี้ก่อนเข้านอน... ขอเชิญแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วจักรวาล...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 5h
" ไม่มีอะไรน่าเสียใจ ถ้าเราต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ เพราะถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดิน เราก็จะไม่เห็นรุ่งอรุณที่สวยงาม "...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 6h
เราจักอดทนต่อคำเสียดสีของคนอื่น เหมือนพญาคชสาร ในสนามรบ ทนลูกศรที่ปล่อยออกไปจากคันธนู เพราะว่าคนโดยมาก ทุศีล...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 7h
" อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้คำนึงแต่สิ่งที่กำลังทำ "...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 10h
อดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจุบันเราเลือกที่จะมีความสุขได้ เริ่มต้นที่การปรับใจ ด้วยสมาธิ ThanavuddhoStory
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 12h
ความตรากตรำของพ่อแม่ เพื่อความสุขสบายและอนาคตที่ดีของลูก
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 13h
ท่านผู้ใด ใจดำรง อยู่คงที่ ในเมื่อมี โลกธรรม ครอบงำหนัก เช่น ลาภ ยศ สุข เศร้า เข้าง้างชัก มิอาจยัก โยกท่าน...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 14h
“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหลายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 16h
" จะตกต่ำ ดับค่า อย่าท้อแท้ จะอ่อนแอ เหนื่อยล้า อย่าสิ้นหวัง แม้วันนี้ แรงถอย ด้อยกำลัง ชีวิตยัง คงอยู่ สู้ต่อไป"...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 18h
จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ ปรับที่ใจ คิดบวก มองบวก เรื่องทุกข์คลาย ใจเป็นสุข
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 20h
" ยิ่งเก็บ...ยิ่งได้น้อย ยิ่งปล่อย...ยิ่งได้มาก " ......................................................
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 1d
" ก่อนนอนให้เราปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายไปให้หมด และหลับในกลางแห่งความสว่างของพระพุทธเจ้ากัน "
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 1d
" อดีต แก้ไขไม่ได้ แต่ อนาคต คุณทำให้ดีกว่าเดิมได้ "
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 1d
"แม่" คำแรกที่พูดได้ แต่อย่าให้เป็นคำสุดท้ายที่คิดถึง
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2d
ทุกปัญหามีทางแก้ไข ทำใจให้สบาย ทิ้งความกังวล สุดท้ายก็จะพบทางออก
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2d
ร้อนเขาอย่าทำ ร้อนทั้งเขาทั้งเราล่ะ อย่าทำ ถ้าไม่ร้อนละก็ทำเถิด ถ้าว่าร้อนเราอย่าพูด ร้อนเขาอย่าพูด...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2d
อย่าหวังน้ำบ่อหน้า ชีวิตหลังความตายเป็นอยู่ด้วยบุญและบาปเท่านั้น
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2d
ทุกข์มาก หรือ ทุกข์น้อย… ขึ้นอยู่กับคุณ “ปล่อย” หรือ “เก็บไว้” สุขมาก หรือ สุขน้อย เพียงใด… ขึ้นอยู่กับเรามอง...
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2d
" การยิ้มรับกับปัญหา...คือความกล้าที่น่ายกย่องที่สุด "
Reply Retweet Favorite
พระมหาสมชายฐานวุฑฺโฒ 2d
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
Reply Retweet Favorite