Tadeusz Kowalski  🇵🇱💯 ‏ Jun 30
31 LAT TEMU W Warszawie brutalnie pobity został prof. Jan Strzelecki, socjolog, eseista; uczestnik Powstania Warszawskiego, współpracownik KOR i Towarzystwa Kursów Naukowych, doradca Solidarności; zmarł 11 lipca 1988 r. nie odzyskawszy przytomności