Aged Beauty 12 Jun 17
Dr Anica Jevremović je u Lisabonu na još jednom ekspertskom seminaru. Kao i uvek,