Twitter | Search | |
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät arbetar på uppdrag av regeringen och utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el. Välkommen att besöka .
79
Tweets
11
Following
537
Followers
Tweets
Svenska kraftnät Feb 11
Under hösten 2018 inledde Svenska kraftnät Horred-Breared, det första av sju projekt där ålderstigna kraftledningar ska ersättas på västkusten. Sammanlagt ska 40 mil ledningar från Trollhättan ner till Malmö förnyas inom 15 år.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Feb 8
Höjningen av kraftledningen mellan Hamra och Åker vid Mälaren är nominerad till Årets bygge – en årlig tävling arrangerad av tidningen Byggindustrin med flera. Stolphöjningen genomfördes för att göra det möjligt för större fartyg att trafikera leden.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Feb 7
Regeringen har beslutat om Lotta Medelius-Bredhe som tillförordnad generaldirektör för Svenska kraftnät. Ulla Sandborgh lämnar därmed sin tjänst. Läs mer på :
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Feb 4
Den 15 januari inledde Svenska kraftnät upphandlingen till den snabba störningsreserven. Målet är att öka reserven med 300 MW.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 31
Det är inte lämpligt att Svenska kraftnät som myndighet i detalj kommenterar eventuella brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 31
Svenska kraftnät presenterar sina framtidsanalyser av kraftsystemet och bjuder in till samverkan.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 24
DN har publicerat en missvisande artikel om ett möte med Säkerhetspolisen inför en omorganisation på Svenska kraftnät 2018. Läs Svenska kraftnäts kommentar här:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 15
Svenska kraftnät har beslutat att begära tillsyn av Säkerhetspolisen för att säkerställa att brister i säkerskyddet identifieras och åtgärdas. Läs mer:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 11
Generaldirektör Ulla Sandborgh har varit på möte på departementet med anledning av medias granskning. Läs mer på :
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 10
Läs Svenska kraftnäts kommentar till medias granskning om säkerhets­prövning här:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 10
När den tidigare HR-direktören slutade på Svenska kraftnät 2018 gjordes en överenskommelse för att få kontinuitet i förändringsarbetet. Läs mer på med anledning av publicerad artikel i media:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 9
Stamnätstarifferna kommunicerades den 7 september 2018. Läs mer på :
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 9
2018 gjordes en internrevision på Svenska kraftnät som visade på brister i det systematiska arbetet mot oegentligheter. En åtgärdsplan har upprättats som styrelsen ska besluta om. DN gör en granskning som pekar på att vi har brustit vid avrop av konsulter:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jan 2
Nytt år — men samma uppdrag för Svenska kraftnäts kontrollrum. Här styr och övervakar vi landets elsystem dygnet runt och ser till att det hela tiden är balans mellan produktion och förbrukning av el i Sverige.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Dec 28
Vi på Svenska kraftnät vill önska ett riktigt gott nytt 2019!
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Dec 21
Regeringen förtydligar uppdrag om nationell plan för vattenkraften
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Dec 21
Vi på Svenska kraftnät önskar er alla en varm och lysande julhelg!
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Dec 21
Tunnel med stamnätskablar under centrala Stockholm. En av våra satsningar för att möta behovet av el, starka elnät med hög kapacitet och trygga elleveranser i en växande region. Nu har avtal för tunnelbygget skrivits med entreprenören Hochtief-Implenia JV.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Dec 10
Både kort- och långsiktiga lösningar behövs för att möta kapacitetsbristen. Elisabet Norgren, chef för enheten nätutveckling på Svenska kraftnät, berättar.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Dec 5
Nu kommer vintern med kyla, mörker och ökad elförbrukning. Pontus de Maré, tillförordnad driftchef på Svenska kraftnät, berättar om förutsättningarna för kraftsystemet.
Reply Retweet Like