Twitter | Search | |
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät arbetar på uppdrag av regeringen och utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el. Kontakt: registrator@svk.se
119
Tweets
12
Following
613
Followers
Tweets
Svenska kraftnät Jun 24
Idag publicerar Svenska kraftnät en rapport med motiveringar till avhjälpande åtgärder för en av utmaningarna i kraftsystemet – att behålla frekvensstabiliteten. Läs mer om rapporten och om det gedigna arbete som ligger bakom.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jun 18
Nu är anmälan öppen till Ediel- och avräkningskonferensen 2019, en av Sveriges elmarknads största mötesplatser för nordiska branschaktörer. Välkommen!
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jun 13
Nu har förbrukningsreduktionen upphandlats för vintern 2019/2020. Ta del av tilldelningsbeslutet.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jun 13
Svenska kraftnät investerar stort i IT för att möta kraven som följer av ett förändrat elsystem. Men vad krävs för att nå nya lösningar och vad är det som driver utvecklingen?
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Jun 4
Sverige har ett stamnät som tjänat i upp emot 80 år i vissa delar. Nu är det dags att förnya cirka 350 mil ledningar inom en tjugoårsperiod för att möta framtidens behov av el. Maria Jalvemo och Jörgen Ståhl berättar om arbetet och utmaningar.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 28
I kraftsystemet flödar inte bara el utan även enorma mängder data. Nu pågår arbetet med att utöka och anpassa utbytet av data enligt europeisk lagstiftning. Målet är en säker och kostnadseffektiv elförsörjning - för alla. Läs mer om arbetet
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 22
För att säkerställa leveranssäkerheten i ett integrerat europeiskt kraftsystem ökar behovet av planering över gränserna. Läs om hur vi jobbar för att kunna leverera och ta emot information från den nordiska RSC:n – navet för den nordiska koordineringen.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 16
Framtidens elsystem är flexibelt. Den 6 maj öppnade Svenska kraftnät upp marknaden för frekvenshållningsreserver (FCR) för förbrukning.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 14
Danska stamnätsoperatören blir del av den gemensamma nordiska balansavräkningen och aktieägare i eSett Oy, företaget som sköter balansavräkningsprocessen. eSett Oy har hittills ägts av Svenska kraftnät, & . Läs mer här:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 13
Flexibilitet är en av nycklarna för att möta kapacitetsbristen i elnäten. Svenska kraftnät är en del av CoordiNet, ett projekt som syftar till att på kort sikt hitta lösningar för att nyttja dagens elnät smartare. Läs mer:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 9
Provdriften för länk 1 påbörjades den 2 maj och hittills så har inga fel påträffats. När provdriften är genomförd för den första länken kommer båda länkarna provköras tillsammans. Faller allt väl ut är beräknas båda likströmslänkarna vara i full drift under hösten 2019.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 9
Provdriften för länk 1 påbörjades i den 2 maj. När provdriften är genomförd efter 30 dagar kommer båda länkarna provköras tillsammans. Faller allt väl ut är beräknas båda likströmslänkarna vara i full drift under hösten 2019.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 9
Efter att SydVästlänkens likströmsförbindelse förskjutits till följd av problem med tekniken i omriktarstationerna har nu den första länken (600 MW) tagits i provdrift, så kallad Trial Run.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 9
Replying to @carlake_U
Hej Carl-Åke, tack för alla dina intresserade frågor om vår verksamhet! För att underlätta hanteringen av dina frågeställningar vore det bra om du mejlade dem till vår registratur på registrator@svk.se. Ha en fin dag!
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 8
Svenska kraftnät tar ännu ett steg för att möta kapacitetsbristen och trygga elförsörjningen i Stockholm då Regeringen meddelat tillstånd för stamnätsledningen Snösätra–Ekudden.
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät May 6
Välkommen till webbinarium om Nordic Balancing Model den 29 maj kl. 9-11. Vi presenterar en ny roadmap för implementering inklusive förslag om ny tid för 15 minuters avräkningsperiod. Läs mer på
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Apr 29
Systematiskt miljöarbete ger resultat! Svenska kraftnäts systematiska miljöarbete fortsätter att rankas högt av Naturvårdsverket som varje år ger ut rapporten Miljöledning i staten. Läs mer .
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Apr 23
Vintern som gick var varmare än vanligt och därmed har elförbrukningen varit lägre än en normal vinter. Timmen med den högsta elförbrukningen inträffade den 30/1 kl.17-18. Sverige förbrukade under denna timme 25 200 MW. Läs mer om vinterns elförbrukning:
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Apr 17
Upphandlingen av störningsreserven avslutad. Ta del av tilldelningsbeslutet. -resurser
Reply Retweet Like
Svenska kraftnät Apr 13
Nytt debattinlägg av Svenska kraftnätsgeneraldirektör om behov, lösningar och samverkan för elförsörjningen. Läs mer på vår webbsida:
Reply Retweet Like