Susi Pudjiastuti Oct 20
Selamat untuk Bapak Ir. Joko Widodo dan K.H Makruf Amin Sebagai Presiden & Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2019-2024. Semoga Indonesia Makin Gemah Ripah Lohjinawi. 👏👏👏🇲🇨🇲🇨🇲🇨👍👍👍