Tlhakola Stone-easy Jul 16
Teacher: Lerato BMW e emetseng? Lerato:ha ke tsebe hle.... maybe e felletsoe ke petrol.......