Steven de Waal Feb 10
Die strategische vraag over nieuwe economie en andere macht wetgever (met handhaving?) kan een commissie met alleen polderaars en ex-ambtenaren helemaal niet beantwoorden: teveel eigenbelang voor eigen positie! Daarvoor is meer nodig aan tafel!