Steven de Waal Feb 8
Waar en natuurlijk geen kaas van hebben gegeten is a. de prijseffecten van premies en b. het platformkapitalisme, dat ook ruilmacht aan arbeid geeft: Borstlap repareert ontspoord overheidsbeleid.