Twitter | Search | |
sportwales
Enabling sport in Wales to thrive. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galluogi chwaraeon yng Nghymru ffynnu. Supported by / Ariennir gan &
36,578
Tweets
936
Following
31,401
Followers
Tweets
sportwales 6h
🚨 Pwysig – Cyfarwyddyd Wedi’i Ddiweddaru - Chwaraeon ac Ymarfer yn Rhondda Cynon Taf - Cyfarwyddyd ychwanegol ar gyfer chwaraeon ac ymarfer dan do
Reply Retweet Like
sportwales 6h
🚨 Important - Updated Guidance - Sport and Exercise in Rhondda Cynon Taf - Additional guidance on indoor sport and exercise
Reply Retweet Like
sportwales retweeted
Club Solutions | Atebion Clwb 8h
Cael hwyl yw’r nod wrth gymryd rhan mewn chwaraeon, a chadw’n heini, meistroli sgil, a gwneud ffrindiau newydd. Er hynny, mae hyn weithiau’n creu straen i hyfforddwyr. 🔹 5 Sefyllfa Anodd Mae Pob Hyfforddwr Chwaraeon Yn Gorfod Delio â Hwy 🔹
Reply Retweet Like
sportwales retweeted
Club Solutions | Atebion Clwb 8h
Playing sport is about having fun, keeping fit, mastering a skill, and making new friends. However, sometimes this comes with stresses for coaches. 🔹 5 Tricky Situations Every Sports Coach Has Dealt With 🔹
Reply Retweet Like
sportwales 8h
Feteran 70 oed yn y byd pêl-droed yn cael help I chwarae eto. 👏 Mae Phil Bollom yn gobeithio bod yn rhedeg allan i chwarae dros Glwb Pêl Droed Waunarlwydd yn fuan iawn unwaith eto ⚽ Darllenwch y stori lawn yma:
Reply Retweet Like
sportwales 8h
70 Year-old football veteran gets help to play again, thanks to a grant from the Sport Wales Be Active Wales Fund. 👏 Phil Bollom hopes to be running out for Waunarlwydd Football Club again very shortly ⚽ Full Story:
Reply Retweet Like
sportwales Sep 17
Mae safle Atebion Clwb () yn llawn cyngor defnyddiol i hyfforddwyr. Yn ystod Wythnos Hyfforddi 2020 DU byddwn yn tynnu sylw at wybodaeth allweddol ar y safle i helpu gyda hyfforddi gwych. ➡️
Reply Retweet Like
sportwales Sep 17
Our Club Solutions () site, is full of helpful advice for coaches. This we will be highlighting key information from the site that will help aid . ➡️
Reply Retweet Like
sportwales retweeted
Club Solutions | Atebion Clwb Sep 17
I ddathlu cyflawniadau ein hyfforddwyr gwych yn ystod Wythnos Hyfforddi y DU 2020, rydyn ni wedi crynhoi rhai uchafbwyntiau o straeon newyddion da o’r cyfyngiadau symud. 😀 ➡️
Reply Retweet Like
sportwales retweeted
Club Solutions | Atebion Clwb Sep 17
🔹 To celebrate the achievements of our brilliant coaches during - we've rounded up some highlights of good news stories from lockdown. 😀 Take a look ➡️
Reply Retweet Like
sportwales Sep 17
At 75 years-old, Geoff Thomas has entered the record books. 🏏 He has become the oldest player in the club’s 169-year history, taking the mantle from its previous holder and good friend Alan ‘Slim’ Drew. Well done Geoff! 👍
Reply Retweet Like
sportwales Sep 17
Hi Stephen. We're all desperate to get back playing sport. But, we all have to do this responsibly or risk the progress that's been made so far. We've seen in RCT that community rugby has been temporarily suspended to help stop transmission of the virus. Stay safe.
Reply Retweet Like
sportwales Sep 16
Replying to @sportwales
Ar gyfer clybiau a grwpiau sydd eisiau cefnogaeth ar unwaith, plîs ystyriwch Gronfa Cymru Actif sydd eisoes wedi helpu cannoedd o glybiau. Cronfa: Cwestiynau Cyffredin:
Reply Retweet Like
sportwales Sep 16
Replying to @sportwales
For clubs and groups looking for immediate support, please consider the Be Active Wales Fund which has already helped hundreds of clubs. Fund: FAQs:
Reply Retweet Like
sportwales Sep 16
🔸 NEWYDDION Pecyn cyllido gwerth £14m ar gyfer sector chwaraeon a hamdden Cymru gan . Bydd y ‘Gronfa Adfer Chwaraeon a Hamdden’ yn cefnogi’r sector gyda'r heriau parhaus o ganlyniad i bandemig Covid-19 ac yn darparu cynaliadwyedd tymor hwy.
Reply Retweet Like
sportwales Sep 16
🔸 NEWS A £14m funding package for Wales’ sport and leisure sector from . The ‘Sport and Leisure Recovery Fund’ will support the sector with the challenges resulting from the Covid-19 pandemic & provide longer-term sustainability.
Reply Retweet Like
sportwales retweeted
Swim Wales Sep 16
Please click below, to read our full statements about these changes: ➡️Clubs Statement - ➡️Facility/Operator Partners Statement - 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 💙
Reply Retweet Like
sportwales retweeted
FA WALES Sep 16
The FAW's 'Safer Return to Play Protocols for Phase 3 - Stages 1 & 2' has been published and is effective from 21 September 2020.  The protocols cover Senior, Youth, Junior & Small-sided Football, Huddle, Fun Football and other formats.
Reply Retweet Like
sportwales Sep 16
Er gwaethaf effaith y pandemig, mae rygbi’r gynghrair yng Nghymru’n profi bod posib gwneud cynnydd ar ac oddi ar y cae.🏉 👇
Reply Retweet Like
sportwales Sep 16
Despite the impact of the pandemic, rugby league in Wales is proving what progress can be made on and off the pitch. 🏉 👇
Reply Retweet Like