Calle Johansson Sep 12
Grymma kollegorna livetäcker kvällens Apple-event!