Calle Johansson Sep 11
Replying to @kimorremark
Ja, känns väldigt lovande (om ändå beta) redan på ps4.