Calle Johansson Sep 11
Replying to @figgehn
Mjo, kan ju fula in mig själv så, men känns lite ludet att ta med barnen.