Plataforma Salvem La Ciutat Vella de Santa Coloma Nov 18
. Sabies q ahir es va començar enderroc d Can Coronel, antiga fonda del s. XIX?Q en contra del pactat amb gerent Ajuntament no s'ha intentat preservar parets i s'està enderrocant façana posterior a Jardins Can Sisteré?No és important memòria ?