سروش Sep 26
شما قیمت روی جنس و فاکتور رو مقایسه کنید تا همه مثل من متوجه بشید که نه تنها با خرید از فروشگاه های زنجیره ای سود نمیکنید بلکه توو فاکتورهای ۵۰۰ ۶۰۰ هزار تومنی چقدر توو پاچتون میره .. با توضیح اینکه این بار چندم هست نه بار اول ..