СП. Feb 21
При објавување на пресуда за „Змиско око“ фрчеа навреди кон судиите