Twitter | Search | |
Siân Gwenllian AC/AM
Aelod Cynulliad ARFON Welsh Assembly Member | 01286 672 076 | 8 Stryd y Castell | Caernarfon | LL55 1SE Sian.Gwenllian@Cynulliad.Cymru
15,249
Tweets
1,155
Following
5,048
Followers
Tweets
Siân Gwenllian AC/AM 3h
Diolch yn fawr iawn i bawb sydd yn helpu (neu ar fin helpu) dosbarthu Llais Arfon o gwmpas yr etholaeth. Adroddiad haf a minnau / Thx to all our great volunteers for distributing our annual constituency report. Work got underway today.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM 3h
Cyfarfod efo heddiw i drafod cynlluniau adfywio / iechyd ar gyfer Dyffryn Nantlle. Cyffrous! / Discussed exciting regeneration / medical plans for Dyffryn Nantlle today with
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Plaid Cymru Gwynedd Jul 18
Teyrnged i'r diweddar Eurig Wyn gan arweinydd y Blaid yng Ngwynedd ar lawr y siambr heddiw. Dyfrig Siencyn: "gwleidydd o argyhoeddiad dwfn a rhyddid ac annibyniaeth ar draws y byd. Rhoddodd Eurig oes o wasanaeth i Gymru, diolch Eurig."
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Alun Fôn Roberts 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 9h
🗣Bydd yn siarad yn fyw ar rhwng 1 a 2 i drafod yr argyfwng deintyddiaeth yn . 🦷
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM 12h
Llongyfarchiadau mawr
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM 21h
Nodyn i’r dyddiadur Eisteddfodol! I’m speaking at this event during Eisteddfod week - understanding the connection between language and economic development. (It’s much more than just businesses using Welsh on signs!)
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Heledd Fychan Jul 18
Children are being taken out of Welsh medium education and moving to English medium schools and intake is dramatically down at Pont Sion Norton. Please can you take action after the decision today. Council needs to intervene. We are losing Welsh medium pupils.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Olaf Cai Larsen 22h
Mae adeiladau’r Cyngor Sir yn edrych yn dda heno.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Plaid Cymru Gwynedd Jul 18
Diwrnod hanesyddol yn heddiw, y sir cyntaf trwy Gymru i gyhoeddi Pa sir fydd nesaf..?
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM Jul 18
Ia. Rhwng 7.10-8 os dwi’n cofio’n iawn!
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Revitalise Jul 18
Mynd i eleni? Bydd croeso i chi ymuno â ac ar gyfer y drafodaeth isod ar uned . Manylion cofrestru yma:
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM Jul 18
Braf dal fyny efo Arweinydd Cyng.Dyfrig Siencyn / Always good to catch up with our hard working council leaders who are working hard during challenging times.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM Jul 18
Gobeithio bydd yn gallu datrys hyn. Mae’n gwbl annerbyniol. Diolch Ceri am ddwyn sylw at hyn.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM Jul 18
Diolch am osod y ddadl dros annibyniaeth mor glir ar bore ma. Edrychaf mlaen at longyfarch fel yr awdurdod lleol cyntaf i ddatgan yn gyhoeddus o blaid 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
golwg360 Jul 17
Galw am waith ymchwil i effaith tai haf yng Ngwynedd
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM Jul 17
Amdani ! Mae meddu dwy iaith yn dda i blentyn. Mae rhan fwyaf o blant y byd yn siarad dwy a thair iaith.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Gruff John Jul 16
Heno, mae Cyngor Cymuned Y Felinheli wedi pasio'n unfrydol i gefnogi ymgyrch dros annibyniaeth i Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Peter Gillibrand Jul 17
NO dentist in Arfon is accepting new NHS patients according to AM and the British Dental Association. In Wales only 1 in 5 take new adults and 1 in 4 take on new children. I spoke to her and she is asking for URGENT action by and a long-term plan.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Alun Fôn Roberts 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jul 16
Argyfwng gofal deintyddol plant yng ngogledd Cymru yn cael ei wyntyllu yn y Senedd gan AC yn sgil ffigyrau damniol gan y Gymdeithas Ddeintyddol Brydeinig.
Reply Retweet Like
Siân Gwenllian AC/AM retweeted
Alun Fôn Roberts 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jul 16
In today Plaid AM calls for Govt action as alarming figures from reveal children being turned away from NHS dentists in north Wales. 🦷🦷
Reply Retweet Like