Shiva Ashtagi Kalaburagi 11 Jan 19
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಹೋದರತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು, ಯುವಕರ ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Heartfelt tributes to the philosopher, spiritual leader, youths inspiration, Shree Ji on his birth anniversary today.