Agència Salut Pública Barcelona Nov 18
El grup de treball de portà uns dies molt intensos. La setmana passada en el Workshop del Fall Institute 'Planning for Climate Change in Barcelona' amb Joan R Villalbi, Marc Mari-Dell'Olmo i Mary Sheehan