Twitter | Search | |
Sajith Premadasa
Voice of the voiceless, representing all Sri Lankans and working for you day and night.
4,879
Tweets
28
Following
112,582
Followers
Tweets
Sajith Premadasa Dec 1
අද දින ආරම්භ වන අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම දූ දරුවන් හට මෙම අභියෝගයට හොඳින් මුහුණ දීමට ශක්තිය ලැබේවායි පතමි. අප රටේ අනාගතය වන ඔබ සියලු දෙනා හට, අනාගතයේදි ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණුව සඳහා ශක්තියක් වීමට අවශ්‍ය අඩිතාලම සකස් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 29
නව ආණ්ඩුව යටතේ ඇති වූ සහ ඇතිවෙමින් තිබෙන සිදුවීම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනය.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 20
I shall sacrifice the rest of my life with dedication and immense enthusiasm for the implementation of ‘’ which is geared towards conserving Panthera Pardus kotiya. 📷 A few years ago with “netta” of at kokkarai photographed by Kithsiri Gunawardena
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 19
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 17
සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මැතිවරණ කොමිසමේදි කල සම්පුර්ණ කතාව
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 16
It is my privilege to honour the people's decision and congratulate Mr. Gotabaya Rajapaksa on his election. I am grateful to our citizens who voted for me. I am humbled that you placed your faith in me. Your support has been a fountain of strength throughout my political career.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 16
We have always lived in a democracy. We have guarded it and strengthened it over these decades. Proud that so many are fulfilling their civic responsibility by voting today.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 15
අද දිනයේදී ආසියාවේ පැරණිතම ප්‍රජතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයේ මිලියන ගනනක් වු පොදු මහජනතාව සමඟ එක්ව අප රාජ්‍ය නායකත්වය තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ මා නියලෙනවා. ඔබේ ඡන්දය ඔබේ අයිතියයි, එය ඔබේ මහඟු බලය වන අතර එය ඔබේ අනාගතය තීරණය කරනු ඇති. ‍යන්න ඔබගේ ඡන්ද බලය භාවිතා කරන්න!
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 15
Today I join millions of citizens in Asia’s oldest democracy in excercising my right to choose the leadership of our country. Your vote is your right, it is your power and it will determine our future. Go and vote. Vote early and vote well!
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 15
With our victory assured, desperation is setting in the opposing camp. In the next few hours, multiple fake news items will be circulated to mislead voters. Your vote is more powerful than money and black media networks. Together, we will show them the power of people tomorrow.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 13
155 Rallies. 5 Charters. 1 Revolutionary Manifesto. ජනතාව තුලින්, ජනතාව වෙනුවෙන්, ජනතාව සමඟ ඉදිරියට යන ජනාධිපතිවරයෙක් மக்களால் மக்கள் சார்பாக மக்களுடன் முன்னோக்கி செல்லும் ஒரு ஜனாதிபதி A President from the People, with the People and always for the People
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 13
ද්විත්ව නොව ත්‍රිත්ව පුරවැසියෙක් වූවද මට එයින් ඇති පලක් නොමැත. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු මෙම ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කල යුතු අතර ජනතාවගේ අසීමිත බලයෙන්, ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත්, නිදහස් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් බව අපි ලොවටම පෙන්වමු. 🇱🇰
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 13
I couldn't care less whether is a dual or even triple citizen. I'm delighted for him to contest . Do not object to his candidacy. By the power of the people, we will show everyone that Sri Lanka is a strong, just and democratic country. 🇱🇰
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 13
ලංකාවේ පොදු මහත් ජනතාව දේශපාලනිකව සබුද්ධිකය. මේ ඡන්දය ඔවුන්ගේ අවසාන ඡන්දය විය හැකි බව ඔවුන් හොදාකාරවම දනී.එබැවින් තමන්ගේ අභිමතය පරිදි තම නායකයින් වෙනස් කිරීමේ ජනතා ආධිපත්‍යට හිස නමන නායකයෙකු ඔවුන් තොරා ගන්න බවට කිසිදු සැකයක් මට නොමැත.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 13
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකය ජයගත් ශ්‍රී ලංකාව, සූදුවෙන් රැකගැනීමට පනතක් පාර්ලිමේන්තුවවට ගෙනා ට මාගේ ප්‍රණාමය! නොවැ 16 න් පසුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙන්ම අනෙකුත් සියළු ක්‍රීඩාවන් සූදුවෙන් මුදවා ගැනීම මාගේ වගකීමයි!
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 13
Thanks to 's efforts we've passed the Prevention of Offences Related to Sports Act. I will ensure it is enforced. The days of gambling ruining the cricketing potential of will soon be over!
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 12
Replying to @sajithpremadasa
I have learnt that to get anything done, the most critical step is assembling the right team and empowering them to deliver results. Therefore, my first priority will be putting the right people in the right places.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 12
Replying to @sajithpremadasa
Much of the social injustice I pledge to reverse involves the struggles faced by women and girls in our society.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 12
Replying to @sajithpremadasa
My team will comprise energetic, capable and educated people of integrity. Positions of responsibility will be given to those who can make things happen. Meritocracy will prevail.
Reply Retweet Like
Sajith Premadasa Nov 12
Replying to @sajithpremadasa
Even though I have been an MP for nearly 20 years, I still feel the vigour, energy and ambition of youth. I am passionate about our country’s future and I have a stake in it. I am interested in results.
Reply Retweet Like