Sachin.......ĈHÍNÑÄ 😉❤ May 22
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಭಾರತ" ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ (ಈಗಲೂ ಇರಬಹುದು) ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಸರೆರಚಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ..??