Sabadell Premsa Apr 24
, empresa que està finançada per a través de , presenta en el el seu sistema d'arbitratge electrònic per a tennis