Rafał Zgryziewicz Feb 12
Jeśli mówimy o trzech priorytetach szefa na 2020 rok, to oczywiście będziemy dzielić się informacjami przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów komunikacji.