ryu. Mar 30
再次要求#中国 境内的6个#湄公河 开闸放水,以协调合理使用湄公河水域各国的农业、生活的命脈用水,湄公河水源恐生中国与泰国越南关系的隠患,四年前的昨天下午和晩上,泰国 CH9电视台与越南电视台Báo điện tử Đài Truyền hình Việt…