Fina Ros Ruiz Feb 27
El i les : un dels eixos estratègics del treball que desenvoluparà ⁦⁩ ⁦ Avui a la Jornada de Turisme Vallès Oriental. Generant sinèrgies