Rolf Persson 15 Mar 15
Det är möjligt, Däremot är ditt ordval väldigt oacceptabelt oavsett.