Bob Blaskiewicz✌💛👽 Jul 22
Replying to @bug_gwen
I'd have thought, that's a wierd looking hummingbird.