Ringerikes Blad Sep 12
(+) Historien om livet til fiolinmakeren fra Ådal kan du lese i årets utgave av Heftet Ringerike.