Ringerikes Blad Sep 12
(+) Kommunen har ombestemt seg: Skarstein kan likevel få bygge 300 boliger her.