Ringerikes Blad Sep 12
(+) Kommunen har ombestemt seg og vil likevel behandle boligplanen, som kan bli til en ny bydel på sør- og østsiden av Hønefoss.