Ringerikes Blad Sep 12
(+) Ringerikskraft mener en av fordelene er at kundene slipper å dra inn til sentrum.