Ringerikes Blad Sep 12
(+) Ingen ringere enn dronning Sonja åpner Marit Tingleffs utstilling i Paris 23. september: