Ringerikes Blad Sep 12
(+) Vi har besøkt alle førsteklassene på skolene i Ringeriksregionen. Se klassebildene her!