Ringerikes Blad Sep 12
(+) Håper på publikumsrekord i historisk kamp.