Ringerikes Blad Sep 12
Asker Entreprenørskal inn i det nyeste bygget på Hvervenmoen.