Ringerikes Blad Sep 12
Startet med tre ansatte, snart er de 17 i den lokale bedriften.