Twitter | Search | |
Sveriges riksbank
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Här twittrar kommunikationsenheten om Riksbanken.
2,559
Tweets
87
Following
12,217
Followers
Tweets
Sveriges riksbank 14h
I en del branscher kämpar företagen för sin överlevnad i spåren av coronapandemin medan andra branscher i stället har sett påtagliga ökningar i såväl efterfrågan som arbetstillfällen. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank 15h
”Riskerna är ofantliga. Hela samhället har ju pausat.” Riksbankens senaste företagsundersökning samlar svenska storföretags syn på läget i ekonomin och utmaningarna de står inför på grund av coronapandemin.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
Missade du presskonferensen om slutsatserna i Riksbankens finansiella stabilitetsrapport? Nu finns den att se på Riksbankens webbplats.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
”I ett tidigt skede av den här krisen såg vi mycket stora svängningar på de finansiella marknaderna. I dagsläget ser det lite bättre ut.” Stefan Ingves intervjuas om hur coronapandemin påverkat den finansiella stabiliteten.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
Replying to @Kaksmulorna
Ja, det är ett svårt läge vi befinner oss i och osäkerheten är stor. Läs gärna mer om hur vi ser på dessa frågeställningar i våra senaste rapporter.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
Kl. 11 börjar presskonferensen där riksbankschef Stefan Ingves och Olof Sandstedt, chef på avdelningen för finansiell stabilitet, presenterar slutsatserna i Riksbankens finansiella stabilitetsrapport. Presskonferensen sänds live på .https://t.co/cQJuWnpanp
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
I Riksbankens rapport Finansiell stabilitet analyseras coronapandemins påverkan på det finansiella systemet.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
Får bankerna problem med att upprätthålla kreditförsörjningen kan det behövas ytterligare offentliga åtgärder. Riksbanken är redo att bidra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
Om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten. Utan ytterligare offentliga åtgärder riskerar då kreditförlusterna i banksektorn att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem med att upprätthålla kreditförsörjningen.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 20
Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för ekonomin. Men tack vare de kraftfulla åtgärder som regeringen, myndigheter och Riksbanken vidtagit bedömer Riksbanken just nu att det svenska finansiella systemet fungerar tillfredsställande.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 19
Forskning visar att demografiska förändringar är en viktig drivkraft bakom de senaste decenniernas globala trend mot lägre realräntor. Ett högt sparande i Asien har också pressat ned realräntorna. Det skriver Henrik Lundvall i Penning- och valutapolitik.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 18
Den 20 maj klockan 9.30 publicerar Riksbanken årets första finansiella stabilitetsrapport. Se filmen Vad är finansiell stabilitet och lär dig mer om Riksbankens uppdrag.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 18
Svagare produktivitetsutveckling och växande skulder hos hushåll och stater är exempel på strukturförändringar i makroekonomin till följd av finanskrisen. Det skriver Björn Andersson, Magnus Jonsson och Henrik Lundvall i Penning- och valutapolitik.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 15
Kan coronaviruset smitta via sedlar och mynt? ”Det finns inget som tyder på det och enligt Folkhälsomyndigheten finns det heller inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt”, säger Mårten Gomer, sedelteknisk expert på Riksbanken.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 15
Det är viktigt med en god anpassningsförmåga vid genomgripande strukturella förändringar i samhällsekonomin, skriver Erik Frohm och Stefan Ingves i senaste numret av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 14
Sveriges regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är effektivt i en internationell jämförelse men kan finslipas ytterligare, konstaterar Markus Forsman i senaste numret av Penning- och valutapolitik.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 13
Globala politiska åtgärder som ökar priset på utsläpp av växthusgaser är nödvändiga för att på allvar kunna minska den globala uppvärmningen. Det är en av de insikter som Conny Olovsson gör i senaste numret av Penning- och valutapolitik.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 13
Nytt nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik ute! Om . ekonomiskt perspektiv på global uppvärmning, regelverk för penningtvättsbekämpning och strukturella förändringars påverkan på ekonomin.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 12
Testperioden och publiceringen av en ny referensränta skjuts framåt i tiden till följd av coronapandemins effekter på svensk ekonomi och svenska finansiella marknader.
Reply Retweet Like
Sveriges riksbank May 11
”Det är exceptionella tider vi befinner oss i och jag tror aldrig Riksbanken fattat så många penningpolitiska beslut på så kort tid tidigare.” Per Jansson om Riksbankens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
Reply Retweet Like