Regeringen Sep 9
Sundheds- og ældreminister har tildelt dispensation, så de nu kan oprette regionsklinikker, hvor der er lægemangel.