Raquel Sans Guerra Sep 6
El comença la seva glossa parlant del filòsof Voltaire i les seves paraules sobre el poble de Catalunya de qui en va destacar el "seu amor extrem a la LLIBERTAT".