Guillem Ramos-Salvat 8 May 13
El demana que la Tronada de Sant Pere es faci dintre de l'Ajuntament de