Ramon Tremosa 🎗🌹 Sep 11
Només el PP espanyol i dos altres partits, dins del PP europeu, és contrari a aplicar l'article 7 avui contra per violació de valors fonamentals de la UE... Potser temen que sigui el següent? 👇👇👇👇