Twitter | Search | |
Gemeenteraad Leiden
Officieel twitteraccount van de gemeenteraad Leiden. Volg alle vergaderingen en besluiten van .
1,191
Tweets
204
Following
2,391
Followers
Tweets
Gemeenteraad Leiden Jul 17
De gaat met reces. In deze zomermaanden vergadert de gemeenteraad niet. De vergaderingen beginnen weer in de eerste week van september. Kijk voor de agenda en vergaderdata op . De gemeenteraad wenst u een fijne zomer!
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 16
Vandaag zijn de algemene beschouwingen. Vanaf 16 uur geven de fracties in de raadsvergadering hun visie op de plannen voor Leiden voor de komende jaren. Daarnaast staan de Mobiliteitsnota, de Parkeervisie en de Geus op de agenda. Kijk live mee via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 14
De extra commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling is vanavond vanaf 20.00 uur live te volgen via De raadsleden gaan het hebben over Fietsenstalling de Geus en de herontwikkeling van het Wernink Terrein in Leiden.
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 14
Vanavond om 20.00 uur vergadert de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over de Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020-2030. Kijk voor de vergadering en stukken op
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 13
Morgenavond om 20.00 uur is er een extra commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling. De raadsleden bespreken hierin o.a. opnieuw Fietsenstalling De Geus. Houd in de gaten voor de agenda, stukken en live uitzending
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 9
Raadslid sprak vanavond zijn maidenspeech uit over de fietsenstalling in De Geus.
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 9
Replying to @raadLeiden
De Gebiedsvisie Schipholweg wordt vanavond niet in de gemeenteraad besproken maar zal in september eerst weer in commissie Stedelijke Ontwikkeling aan de orde komen.
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 9
Vanavond bespreekt de gemeenteraad o.a. de Gebiedsvisie Schipholweg en het voorstel voor Krachtpunt, een platform voor jongeren die dreigen uit te vallen op school. Kijk voor de agenda, de stukken en de live uitzending op
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 7
Vanavond om 20.00 uur praten de raadsleden van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid verder over de Mobiliteitsnota. Daarnaast komen er inwoners inspreken over de Leidse parkeervisie voor 2020-2030. Volg de vergadering live via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 7
De Commissie Stedelijke Ontwikkeling vergadert vanavond om 20.00 uur. De raadsleden praten verder over de Gebiedsvisie Schipholweg. Verder staat het Handelingsperspectief voor de energietransitie op de agenda. Kijk live mee via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 7
Vacature! De griffie is op zoek naar een enthousiaste en slagvaardige Raadsadviseur / Commissiegriffier. Spreekt deze functie jou aan? Reageer dan uiterlijk 19 juli via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 3
Raadsleden en zijn in gesprek met leerlingen van het Stedelijk Gymnasium en het Visser 't Hooft Lyceum. In deze speciale editie van Het Leids Debat Festival geven de jongeren hun ideeën over onderwijs tijdens en na corona
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 2
Vanavond om 19.00 uur vergadert de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De commissieleden bespreken o.a. de jaarstukken van 2019 en het mobiliteitsbeleid voor de komende 10 jaar: Leiden Duurzaam Bereikbaar. Volg de vergadering live via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jul 2
Bij de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling komen vanavond insprekers over de ontwikkeling van het gebied rondom de Schipholweg. Verder o.a. de jaarstukken 2019 en Fietsenstalling de Geus. We beginnen om 19.00uur. Kijk live mee via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jun 30
De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen momenteel digitaal. Er zijn daarom verschillende manieren voor inwoners opgezet om toch in te kunnen spreken. Democratie in Actie maakte er dit filmpje over.
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jun 25
In de gemeenteraadsvergadering van 16 juli geven alle fracties hun algemene beschouwingen op de Kaderbrief 2020-2024. Op 17 september vindt de verdere behandeling plaats in de gemeenteraadsvergadering, voorafgegaan door de commissiebehandelingen.
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jun 25
Vanavond om 20.00 uur bespreekt de commissie Onderwijs en Samenleving o.a. een voorstel van raadslid van voor Krachtpunt, een digitaal platform voor jongeren, en de jaarstukken van 2019. Kijk live mee via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jun 25
De commissie Werk en Middelen komt om 20.30 digitaal bijeen. Op de agenda staan o.a. de financiële jaarstukken van 2019 met betrekking tot Werk en Inkomen, Cultuur, Economie en Algemene Middelen. Kijk live mee via
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jun 18
Raadslid Ivo van Spronsen van heeft de primeur om als eerste digitaal zijn maidenspeech te houden vanuit zijn eigen huis!
Reply Retweet Like
Gemeenteraad Leiden Jun 18
was de eerste digitale beëdiging in de eerste digitale vergadering!
Reply Retweet Like