Joaquim Forn Jun 26
No, tornar a Lledoners no és tornar a casa. Ara, veure Montserrat, els prats, boscos i planes del país, saludar la gent a peu de carretera i, sobretot, al vespre, tornar a sentir en i les cançons ens donen molta força. Gràcies per tot el vostre suport.