La Qperativa Nov 11
Aquest Divendres parlarem de les obligacions tributàries a la cooperativa.