PETROLEUMSTILSYNET May 29
I høyt tempo innføres ny teknologi, konsepter og driftsformer som skal gi mer effektive arbeidsprosesser, erstatte manuelt arbeid, gi bedre analyser og bidra til bedre beslutninger. Vi følger nøye med på at nyvinningene bidrar til bedret sikkerhet.